GenelNasıl Olunur ?

Şehit Olma Koşulları Nedir ? Şehitlik Mertebeleri Nelerdir ?

Şehit Kimdir ? Kimlere Şehitlik Mertebeleri Sunulur ?

Şehit, Allah ve Allah’ın dünyaya gönderdiği en son din olan müslümanlık adına hayatını kaybeden kullara denmektedir.

Şehit veya şehid olarakta anılabilir.

Şehitlik , İslam’daki en büyük mertebedir. Şehitler Allah katında çok kıymetli kişilerdir. Ahiretteki en büyük rütbenin peygamberlikten sonra gelen şehitlik olduğu kuranda yazılmıştır. Bunun içindir ki, şehitlerin bütün günah ve kusurları Allah tarafından affedilmektedir. Müslüman askerleri , düşmanlardan üstün kılan en mühim esaslardan biri ” Ölürsem şehitim , kalırsam gaziyim! ” inancıdır. Bu durum bir ayette şöyle geçmiştir; “ iki güzelden biri ” (Tevbe, 9/52) Yani inançlı kimseler için savaşta iki güzel neticeden biri gelimektedir; Ya kazanacak gazi olacak , ya şehit olacaktır.

(İbnu Kesir , IV /102; Nesefi , II /130) Halid B. Velid’in İran komutanına şu sözleri söylediği bilinmektedir: ” Sizin , hayat ve şarabı sevdiğiniz kadar, ölümü seven bir orduyla size geldim. “(Abdürabbih, s.337)


Şehît – i Kamil Kime Denir ?

Hem dünya hem ahiret itibariyle şehit sayılan kimselere , şehid-i kamil denmektedir. Bunlar muharebede öldürülenler , asiler , eşkıyalar , anarşistler veya evinde hırsızlar tarafından darben ve zulüm ile öldürülen kimselerdir.

Bir Müslümanın Şehit sayılması için şu alttaki 6 şart gerekmektedir.

 1. Müslüman olmak.
 2. Akıllı olmak.
 3. Baliğ olmak.
 4. Cünüp olmamak , hayız ve nifas halinde bulunmamak.
 5. Vurulmanın akabinde hayatını kaybetmiş olmak. Ölmeden önce , yemek yer , tedavi görürse , vurulduğu yerden başka tarafa taşınırsa veya üzerinden bir namaz vakti geçecek kadar yaşarsa , kamil şehidlik kısmından çıkar. Uhrevi şehit kısmına girer.
 6. Öldürülmüş olmasından dolayı , öldüren kimseye kısas icab etmek. Yani , kasten öldürülmüş olmak. Hata ile öldürülme durumlarında , katile kısas uygun olmadığı için , ölen kişi şehid-i kamil kısmına girmez.

Şehitler , yıkanmaya fırsat olmadan kanlı bedenleriyle gömülürler. Hz. Ömer ile Hz. Ali’de bu şartlardan herhangi biri bulunmadığı için yıkanmışlardır. Hz. Osman ise , yıkanmadan gömülmüştür.


Şehîd-i Uhrevî Kime / Kimlere Denir ?

Dünya hayatında şehit sayılmayan yani yıkanıp kefenlenmiş olarak toprağa giren gömülen , fakat ahirette şehit mertebesinde bulunan şehit olarak bilinen kimselere şehîd-i uhrevî denmektedir. Şehid-i kamil olmanın şartlarından birini kaybeden kimseler , bu kısma girerler.

Bundan başka aşağıdaki belalardan dolayı hayatını kaybeden kimselerde Uhrevi Şehir (Ahiret Şehiti) olmaktadırlar.

 1.  Herhangi bir suda boğulanlar.
 2.  Ateşte yanarak hayatını kaybedenler. ( İbnu Mace, Cihad, 17 )
 3. Akrep , yılan sokması gibi sebeblerle ölenler
 4. Veba gibi bulaşıcı bir hastalıktan ölenler.
 5. Sıtma gibi ateşli hastalıktan ölenler.
 6. İlim yolunda ölenler.
 7. Ailesinin nafakasını helalinden kazanmak için çalışırken iş kazasından ölenler (garib olması gözetmeksizin.)
 8. Doğum sırasında veya hamile iken hayatını kaybeden kadınlar.
 9. Karın ağrısından ölenler
 10. Baş ağrısından ölenler.
 11. Ciğer hastalıklarından ölenler.
 12. Cuma gecesi ölenler.
 13. Gurbet ilde herhangi bir sebepten dolayı ölenler.
 14. Enkaz altında kalarak can verenler.

Sıralama rastgelede herhangi bir derecesi yoktu bu şekillerde hayatını kaybeden kimseler şehid-i uhrevi sayılmaktadır.


Şehid-i Dünyevî Kime Denir?

Münafıklara denir. Bunların kalplerinde bulunan nifak emaresini ( İnanç ve iyilik ) sadece yüce Allah bildiği için , dünya itibari ile şehit muamelesi yapılmaktadır. Çünkü bunlar , dış görünüşleri itibarı ile Müslümanlardırlar , fakat kalbleri itibariyle kafir olmuş kimselerdir.

Şehit olanlar ile ilgili bazı Hadis-i Şerîfler:

” Malını müdafaada öldürülen şehitdir, ırz ve namusunu müdafaa ederken öldürülen şehitdir, nefsini müdafaada öldürülen şehitdir… ”

” Şehit, ehl-i beytinden (aile ve akrabasından) yetmiş kişiye şefaat eder, şefaati kabûl edilir.” (Ebû Davud, Tirmizî) .

” Kıyamet gününde üç sınıf şefaat edecek: Peygamberler, sonra alimler, sonra şehitler.” (İbni Mace, Zühd 37)
Şehit olan insanların kul hakkı dışındaki bütün günahları affedilir. Şehit olmak, herkese nasib olmayan büyük bir şereftir ve mü’minler için mükemmel bir nimettir. Güzel bir şekilde yaşamak, ondan sonra Allah yolunda O’nun rızası için şehid olmak, her mü’minin hayal ettiği bir mutluluktur. İman sahibi olan insanın böyle bir şuur ve düşünce ile yaşaması, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s) tarafından ne kadar güzel bir şekilde övülmüştür!..

Şehit olmayı Yüce Allah’tan samimi olarak dileyen kimseleri , Allah rahat yatağında vefat etse bile, şehitlerin derecesine eriştirir.

 • Geçen kısım: (Müslim , İmare , 156 , 157 ; Ebû Davud , İstigfar , 26 ; Nesei , Cihad, 36; ibn Mace , Cihad, 15).
Daha Fazla Göster

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu